Wijziging Wet werk en zekerheid een feit!


De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 januari 2015 op een aantal terreinen gewijzigd. De Wet versterkt de rechtspositie van tijdelijke werknemers (flexwerkers). Onderstaande maatregelen zijn per 1 januari 2015 ingegaan. Heeft u de feiten al helder?

 

Feit 1 - Aanzegtermijn tijdelijke contracten

Werknemers met wie u een tijdelijk contract van 6 maanden of langer bent aangegaan dient u minimaal één maand voor afloop schriftelijk te laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt. Doet u dit niet dan bent u verplicht om de werknemer een maand langer door te betalen.
 

Feit 2 - Aantal contracten

Mocht u voorheen tijdelijke medewerkers over een periode van drie jaar drie contracten aanbieden, nu mag u die nog maar over een periode van 2 jaar afgeven. Eerder kon u met een onderbreking van 3 maanden dezelfde persoon opnieuw in dienst nemen. Deze periode is nu opgerekt naar 6 maanden.

Wet_Werk_Zekerheid_Thoracc_Dronrijp
Foto afkomstig van: http://lyt.sr/t0wv9

Feit 3 - Proeftijd

Het is niet meer toegestaan om in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter een proeftijd van een maand op te nemen. Dit kan alleen nog bij overeenkomsten van 6 maanden tot een contractduur van 2 jaar. Een proeftijd van 2 maanden mag u alleen opnemen in overeenkomsten langer dan 2 jaar duren. Dit geldt alleen voor contracten die na 1 januari 2015 zijn afgesloten.
 

Feit 4 - Concurrentiebeding

Voorheen kon er een concurrentiebeding opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Dit is vanaf 1 januari ’15 alleen nog toegestaan als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Let op: mocht u na 1 januari contracten willen verlengen dan dient u dit aan te passen, dan wel weg te laten.

De Wwz heeft gevolgen voor uw HRM-beleid. Loop niet achter de feiten aan! Bel met 0517-820 280 en vraag naar Douwe de Boer voor een advies op maat.

 

Geplaatst op 29-01-2015

 

Berichtenarchief