Accountantsverklaringen

In sommige gevallen heeft u bij uw jaarrekening een accountantsverklaring nodig. Dit houdt in dat wij uw jaarrekening controleren en daar een korte onafhankelijke toelichting bij schrijven. Op basis van uw situatie geven wij op allerlei terreinen accountantsverklaringen af. Bijvoorbeeld subsidieverklaringen of controleverklaringen bij stichtingen.

Terug naar Diensten | Naar Tussentijdse overzichten