Jaarrekening

De jaarrekening, of anders gezegd het cijfermatige boekje, is een jaarlijkse verplichting. Uw jaarrekening geeft duidelijkheid over de financiële positie van uw bedrijf van het afgelopen boekjaar. Deze jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. Met een toelichting op beide onderdelen.

Thoracc zorgt voor inzicht in cijfers
Ter verduidelijking: wij maken vaak onderscheid tussen de bedrijfseconomische waarde (benadering werkelijke waarde) en de fiscale jaarrekening (fiscaal maximaal toelaatbare waardering). Op basis van deze jaarrekeningen adviseren wij u en helpen wij u inzicht te krijgen in uw eigen cijfers. Op basis van deze kennis is het voor u gemakkelijker besluiten te nemen die voor uw onderneming van belang zijn. Denkt u dan aan besluiten voor investeringen of om uw dienstenpakket of personeelsbestand uit te breiden.

Terug naar diensten | Naar Administratie