Prognoses

Thoracc helpt u inzicht te krijgen in zaken en cijfers met behulp van prognoses. Prognoses zijn een belangrijk middel voor starters en bij financieringsaanvragen. De uitkomst van de prognose is een actuele weergave van uw financiële situatie. Met juiste prognoses kunt u toekomstgericht handelen. Door de uitkomsten te analyseren krijgt u nog meer en beter inzicht in uw eigen ondernemersresultaten. Deze prognoses stellen u in staat verantwoorde en weloverwogen besluiten te nemen.

Terug naar Diensten | Naar Aangiften