Voucherregeling MKB Fryslân

Bent u ondernemer en wilt u innoveren? Maak dan gebruik van de Voucherregeling MBK Fryslân. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van bedrijfsontwikkeling. 

Het gaat om een subsidieregeling van de provincie Fryslân welke bestemd is voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in provincie Fryslân, waarbij de effecten van het project neerslaan in provincie Fryslân.  

De deadline om een subsidieaanvraag in te dienen is 31 december 2019. Op dit moment is er nog 269.119 euro beschikbaar (respectievelijk 33.279 voor bedrijfsontwikkeling/innovatie en 235.840 voor HR-ontwikkeling. (Bron: SNN, online 23 augustus 2019). 

Foto: Pixabay (met kleine toevoeging)

Meer over de subsidieregeling

De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden. Te denken valt aan het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR-beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR- taken. Kortom is het een stimulerende regeling voor het vergroten van het kennisniveau van ondernemers en medewerkers.

Voorwaarden Voucherregeling 

Aan iedere subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden, zo ook aan de voucherregeling MKB Fryslân. Het in de toekomst uit te voeren project richt zich dus op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR, waarbij een onafhankelijke deskundige op grond van zijn opleiding en ervaring het project kan uitvoeren. Met een eventuele opdrachtnemer zijn voor het indienen van de subsidieaanvragen nog geen contracten aangegaan. 

Het project moet wel binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie zijn afgerond. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum per aangevraagde activiteit en varieert tussen 500 en 2500 euro. 

Voucherregeling aanvragen

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het SNN. Daar kunt u teven de subsidie aanvragen. 
 
Vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Thoracc. Bel: 0517-820280

Geplaatst op 23-08-2019

 

Berichtenarchief