Subsidie en lening voor nieuwe bedrijfsactiviteiten!

Voor bedrijven met tenminste 10 fte’s in dienst en die overwegen om nieuwe of bedrijfsactiviteiten te starten in Fryslân is een loonsubsidie beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 50 procent van de vestigingskosten in Fryslân bij onze provincie te lenen. Deze mogelijkheden worden geboden met de vestigingsregeling Fryslân.
 

De vestigingsregeling uitgelegd

De vestigingsregeling bestaat dus uit 2 componenten: 1) subsidie en 2) een lening waarvoor verschillende voorwaarden gelden en die tot banengroei moeten leiden. U moet kunnen aantonen dat de groei van arbeidsplaatsen minimaal 10 fte in drie jaar tijd is en de verwachte omzetgroei voor minimaal 50 procent afkomstig is van buiten Fryslân. De vestigingsregeling is overigens niet voor alle sectoren beschikbaar. Zo zijn o.a. de horeca, bouw, detailhandel en nog andere uitgesloten van deelname.

Foto: http://bit.ly/1LlmKEC

Voorwaarden van de lening en de subsidie

Ook zijn er voorwaarden voor de lening. Zo mag de lening alleen gebruikt worden voor de aankoop en het bouwrijp maken van de grond, kosten voor engineering of ontwikkelkosten. Voor de subsidie op de loonkosten is een minimum en maximum bedrag gesteld per fte groei. De exacte voorwaarden zijn te lezen op de website van de provincie.
 

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot 31 december 2017 bij de provincie Fryslân. Overigens geldt voor deze regeling een plafond en dus het principe “op=op”. Uiteraard helpen wij u graag om de prognoses voor u op papier te zetten of bij de aanvraag zelf. Bel met 0517- 820 280 of stuur een mail naar: info@thoracc.frl.
 
Hartelijke groet,
Douwe de Boer

Geplaatst op 19-08-2015

 

Berichtenarchief