Toch TOGS bij praktijk aan huis!

Vanaf het moment dat het TOGS-loket open is hebben verschillende ondernemers vernomen dat ze geen gebruik kunnen maken van deze regeling. In het ene geval was er bijvoorbeeld sprake van een praktijk aan huis en bij een ander werd de aanvraag afgewezen vanwege een niet geldende SBI-code. 

Wat is TOGS ook alweer?

De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) is één van de negen noodmaatregelen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bovenal is de regeling bedoeld voor ondernemers (zowel met als zonder personeel) die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus COVID-19 in te dammen. 
 
Denk aan maatregelen als:
  • een noodgedwongen sluiting 
  • de inperking van bijeenkomsten 
  • het negatieve reisadvies 
Via de regeling kan deze specifieke groep ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. (Bron: Rijksoverheid, online mei 2020.)
 
De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Afbeelding van romanakr via Pixabay

Hernieuwde aanvraag Togs

De TOGS-regeling is vanaf de openstelling al een paar keer aangepast. Zo blijkt dat ondernemers met een praktijk aan huis nu wel in aanmerking komen voor de regeling. Daarnaast is de lijst met SBI-codes uitgebreid en worden ook neven codes meegenomen in de beoordeling. 

Bijzondere voorwaarden praktijk aan huis 

Wanneer er sprake is van een praktijk aan huis valt bij de TOGS-aanvraag wel direct op dat er bijzondere voorwaarden zijn. U moet namelijk verklaren dat die praktijk fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen opgang heeft. Naast de ‘verklaring naar waarheid’ moet u foto’s of een huurovereenkomst meesturen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

SBI-code toch nog niet op lijst?

Wanneer uw SBI-code niet op de lijst staat kom dan in actie wanneer u vindt dat dit onterecht is. Met het formulier Signaal ontbrekende SBI-codes kunt u een signaal afgeven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt deze codes regelmatig onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Vragen over de TOGS? 

Neem voor vragen over dit bericht gerust telefonisch contact met ons op, bij voorkeur op werkdagen tussen 16.00 en 17.00 uur. 
 
 
 
Handige links inzake SBI-codes en TOGS
 
Uitbreiding van SBI-codes (RVO, online mei 2020)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
 
Melding SBI-code sluit niet aan bij uw activiteiten (RVO, online mei 2020)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl
 

Geplaatst op 15-05-2020

 

Berichtenarchief