Wijziging teruggaaf btw oninbare vorderingen

In een eerder artikel attendeerden wij u al op het feit dat als u oninbare vorderingen hebt, u de btw terug kunt vragen. Vanaf 1 januari 2017 gelden er andere regels voor de manier waarop de betaalde btw teruggevraagd kan worden én is er een aanpassing voor de afgetrokken voorbelasting.

De wijzigingen

Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. Daarnaast hoeft u geen apart verzoek meer in te dienen voor teruggaaf en mag u die verwerken in uw btw-aangifte.
Nieuw is ook dat de afnemer de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen. De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen. 

Wanneer terugvragen?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de vordering als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. De btw kunt u dus pas verrekenen vanaf 1 januari 2018. Geen betalingstermijn vastgelegd? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.
 

Btw-aangifte

Het terug te vragen btw-bedrag kunt u verwerken in de aangifte van het tijdvak waarin de factuur oninbaar is geworden. Bij de aangifte heeft u de mogelijkheid om het bedrag op te nemen als:
  • aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als
  • negatieve omzet + bijbehorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b).

Overige aspecten

Andere aspecten waar u wellicht mee te maken kan hebben zijn: de factoorregeling en overgangsrecht. En wanneer u alsnog de betaling ontvangt na de teruggaaf, dan dient u de verschuldigde btw uiteraard weer af te dragen in de periode waarin u de betaling heeft ontvangen.

Vragen over de wijziging teruggaaf btw oninbare facturen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze wijziging op het terugvragen van btw op oninbare facturen. Neem hierover gerust contact met ons op.

 

Geplaatst op 17-02-2017

 

Berichtenarchief