Pensioen omzetten in oudedagsverplichting?

Wanneer u DGA (directeur-grootaandeelhouder) bent en pensioen heeft opgebouwd in eigen beheer (PEB) dan kunt u tot 31 december 2019 de keuze maken of u die wilt omzetten in een ODV (oudedagsverplichting) of om het pensioen nog af te kopen.

Het feit dat u een keuze moet maken is een gevolg van de Wet uitfasering pensioen die op 1 april 2017 in werking is getreden. 

Genieten van Oudedagsverplichting (pensioen) aan het strand
Foto: Pixabay

ODV Oudedagsvoorziening 

Het grote voordeel van de ODV is dat de er geen verschil meer is tussen de commerciële en fiscale waarde. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor een dividenduitkering, mits voldaan is aan de solvabiliteitstoets[1] en liquiditeitstest[2]. De uitkeringen aan pensioengerechtigden worden opgenomen uit de ODV. 

PEB afkopen?

In geval van afkoop dient de bv over de benodigde financiële middelen te beschikken en bent u verplicht om belasting over de afkoopsom te betalen. In 2017 was het interessant om gebruik te maken van de aantrekkelijke afkoopregeling. Dit had alles te maken met de korting van 34,5 procent. Echter is het kortingspercentage gefaseerd verlaagd van 25 procent (2018) naar 19,5 procent in 2019. Tevens de reden waarom in 2019 juist meer DGA’s de keuze maken om het PEB om te zetten naar een ODV.

Dividenduitkering in 2019

Dat de meeste DGA’s daarnaast ook kiezen voor nog een dividenduitkering over 2019 heeft tevens te maken de aanmerkelijkbelangheffing (AB-tarief) dat van 25% naar 26,5% in 2020 en in 2021 naar 26,90 procent gaat. Kiest u nog voor een dividenduitkering in 2019 dan moet u hiervan aangifte doen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Omzetten of afkopen?

Welke keuze u ook maakt, of u dit nu zelf doet of met uw relatiebeheerder bij Thoracc, u moet de Belastingdienst binnen een maand na de afkoop of omzetting informeren. Mocht u vragen hebben over dit artikel of hulp nodig hebben bij uw keuze, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op voor een advies. 
 
Verklaring woorden

[1] Solvabliteitstoets
Toets om te bepalen dat één jaar na balansdatum de aanwezige verplichtingen aan een andere pensioenuitvoerder moeten kunnen worden overdragen op marktconforme condities.
 
[2] Liquiditeitstest
Test om te bepalen of de onderneming haar opeisbare schulden kan blijven betalen

Geplaatst op 08-11-2019

 

Berichtenarchief