Overheidssteun BIK, een korting om te investeren


Recent nog in het nieuws, de roep om verlenging van overheidssteun uit de gezamenlijke mond van Vakbond FNV en werkgeversclub VNO-NCW. In ieder geval is het kabinet al wel bezig om een nieuwe tijdelijke regeling aan te bieden, de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting). 
 
In het kort komt het erop neer dat het kabinet graag wil dat u blijft investeren, in bijvoorbeeld vrachtauto's, machines en computersystemen.
 

Wat houdt de tijdelijke regeling in?

Tijdens de crisis kunt u nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaffen met een investeringskorting. U maakt daarbij veelal al gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieulijst-investeringen van de MIA-Vamil, en de Kleinschaligheidsaftrek (KIA). Daar komt nu de BIK nog bovenop. Of de BIK ook te combineren is met de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is nog onzeker. 
 
Met de BIK mag u tenminste als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een deel van het bedrag van uw investeringen in mindering brengen op uw afdracht loonheffing (ook wel afdrachtvermindering genoemd). De korting is een percentage van het investeringsbedrag, waarbij de korting hoger is tot een bedrag van 5 miljoen, en lager voor het deel erboven. Zie het rekenvoorbeeld in de afbeelding*.
 

Voorwaarden

Uw investering betreft nieuwe bedrijfsmiddelen die u na volledige betaling (in 2021 of 2022) binnen zes maanden in gebruikt neemt. De minimale waarde van de investering is 1500 euro. De beslissing om te investeren heeft u genomen op of na 1 oktober 2020. Precies de reden waarom we u hier nu op attenderen.
 
De start van de aanvraagperiode is gepland vanaf 1 september 2021 mede omdat Den Haag nog wacht op groen licht van de Europese Commissie. Daardoor is het ook nog mogelijk dat percentages naar boven of beneden worden bijgesteld. 
 

Hoeveel investeringskorting?

Tot het drempelbedrag van 5 miljoen euro kan de BIK-investeringskorting oplopen tot 3,9 procent. Daarboven geldt een korting van 1,8 procent. De percentages zijn afhankelijk van de goedkeuring Europese Commissie en kunnen dus nog aangepast worden. 
Het voordeel mag pas toegepast worden nadat u de BIK-verklaring heeft ontvangen. 
 

Voor wie?

De BIK is met name bestemd voor bedrijven die in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen. Maar ook geschikt voor het mkb. De BIK-verklaring moet u aanvragen bij RVO. 
 
Tot slot, de start van de aanvraagperiode is gepland vanaf 1 september 2021 en kan maximaal 4 keer per jaar (1 x per kwartaal) worden aangevraagd. 

Handige links *Rekenvoorbeeld in afbeelding hieronder

Beeld: Ministerie van Financiën

Geplaatst op 20-04-2021

 

Berichtenarchief