Meewerkende kinderen: een voordeel!

Als kinderen meewerken in een eenmanszaak, maatschap, vof of cv van de ouder(s), is er vaak sprake van een bijzondere arbeidsrelatie. Het kind staat in de meeste gevallen niet op de loonlijst en krijgt vaak zo een beloning toegestopt.
 
U kunt deze vergoeding echter ook betalen vanuit de zaak en aftrekken van de winst, ongeacht de keuze van bovenstaande rechtsvorm. De belastingdienst vindt namelijk dat er sprake is van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking en heeft hiervoor een vereenvoudigde regeling beschikbaar.

Vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen

Allereerst moet u een apart loonheffingennummer aanvragen, welke overigens wel meteen voor alle meewerkende kinderen geldt. Na toestemming van de Belastingdienst doet u, of uw loonadministratiekantoor, één maand na het kalenderjaar aangifte.
 
Onder de volgende voorwaarden mag u de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen toepassen:
  • Het kind is ten minste 15 jaar en werkt in de onderneming van de ouder(s).
  • Uw onderneming is een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
  • De loonheffingskorting moet worden toegepast
  • Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
  • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • Het kind geniet geen winst uit de onderneming. 
Zorg er wel voor dat de bijverdiensten niet hoger zijn dan de totale vrijstelling naast een studiefinanciering en/of kinderbijslag. Wist u overigens dat voor een fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging het een voordeel is om uw kind vroegtijdig op de loonlijst te plaatsen? 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan direct contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 0517-820 280.

Geplaatst op 11-12-2017

 

Berichtenarchief