Loonkostenvoordelen voor werkgevers

De premiekortingen voor werkgevers worden vervangen door loonkostenvoordelen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), een nieuw systeem voor tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen.

Dit systeem vervangt het huidige stelsel van premiekortingen die het aantrekkelijker moet maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De premiekortingen worden omgezet in loonkostenvoordelen. Daarnaast wordt het lage-inkomensvoordeel ingevoerd. Dat is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben.

Lage-inkomensvoordeel

De werkgever krijgt per 1 januari 2017 recht op het lage-inkomensvoordeel wanneer deze werknemers in dienst heeft, die tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen, gebaseerd op een 38-urige werkweek. De hoogte van het lage-inkomensvoordeel is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer: 
  • de maximale hoogte van het lage-inkomensvoordeel is € 2.000 bij een jaarloon van 100% tot 110% van het wettelijk minimumloon en
  • € 1.000 per jaar bij een jaarloon van 110% tot 120% van het wettelijk minimumloon.
Het lage-inkomensvoordeel wordt alleen toegekend bij banen voor ten minste 24 uur per week. Er geldt geen leeftijdsondergrens maar wel een bovengrens, dat is de AOW-leeftijd.

Foto: http://bit.ly/1T7qDz1


Loonkostenvoordelen


Een werkgever krijgt per 1 januari 2018 een loonkostenvoordeel als men een werknemer in dienst neemt die:
  • minimaal 56 jaar oud is of
  • arbeidsgehandicapt is of
  • onder de doelgroep van de banenafspraak valt.

Het loonkostenvoordeel voor een oudere werknemer of voor een arbeidsgehandicapte bedraagt op jaarbasis maximaal € 6.000. Voor de doelgroep banenafspraak wordt het maximum € 2.000 per jaar. Deze bedragen worden omgerekend in een vast bedrag per verloond uur. Ook hier geldt als bovengrens de AOW-leeftijd.

Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald

Pas na afloop van een kalenderjaar wordt de tegemoetkoming uitbetaald. Het UWV berekent dan jaarlijks de hoogte van de tegemoetkomingen aan de hand van gegevens in de polisadministratie en de belastingdienst betaalt vervolgens de tegemoetkoming aan de organisatie uit.

Meer weten over loonkostenvoordelen? Neem gerust contact met ons op. Vraag of mail naar Froukje van der Schaar, senior assistent accountant.

Geplaatst op 10-02-2016

 

Berichtenarchief