Bijtelling privégebruik auto

Als iets veel vragen en discussie oproept, dan is het wel het onderwerp 'Auto en bijtelling privégebruik'. In dit artikel zetten wij een paar dingen voor u op een rij.

Verschillen bijtelling IB en BTW

Als eerste is het essentieel om er bewust van te zijn dat het privégebruik voor de inkomstenbelasting (IB) en omzetbelasting (BTW) twee verschillende dingen zijn. Oftewel: de regels die gelden voor het privégebruik IB gelden niet automatisch voor het privégebruik BTW en vice versa. De geldende regels moeten dus afzonderlijk worden beoordeeld.                                                                                                                        

 Bijtelling_privegebruik_bestelauto_Thoracc              Bijtelling_privegebruik_auto_Thoracc_Dronrijp  


Onderscheid personenauto en bestelauto   

Ten tweede is het belangrijk om voor het privégebruik IB onderscheid te maken tussen de personenauto en de bestelauto, omdat ook hier (deels) verschillende regels gelden. Voor het privégebruik BTW is geen onderscheid nodig, omdat daar dezelfde regels gelden.

Schematisch overzicht bijtelling privégebruik auto

Om het bepalen van de bijtelling privégebruik te vergemakkelijken, hebben we daartoe een drietal schema's gemaakt:                                                                                              

  • Personenauto en privégebruik IB
  • Bestelauto en privégebruik IB                                                                        
  • Auto en privégebruik BTW
U kunt deze schema’s gratis per e-mail aanvragen op: info@thoracc.frl. Wij sturen u de schema's dan per ommegaande toe.
 
Komt u er niet uit, bel dan gerust naar ons kantoor.

Hartelijke groet,
Douwe de Boer

Geplaatst op 17-06-2015

 

Berichtenarchief