Nieuwe Arbowet, alles op orde?

Per 1 juli jl. is de Arbowet in Nederland veranderd en daarmee ook de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Dit heeft gevolgen voor u als werkgever, de ondernemingsraad en uw werknemers.
 

De aandacht wordt vanaf nu sterk gericht op preventie in plaats van op verzuim. Om dat te realiseren worden een serie wijzigingen doorgevoerd.Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Door de nieuwe Arbowet veranderen de rollen van alle betrokkenen.
 

Nieuwe arbowet

Het ministerie heeft in een document genaamd ‘Nieuwe Arbowet, alles op orde’ alle belangrijke wijziging op een rij gezet. Dit document (PDF) kunt u hier downloaden.  

Vragen?

Mocht u na het lezen nog vragen hebben leg die dan gerust aan ons voor. U kunt ons telefonisch bereiken op 0517-820 280.

Geplaatst op 07-07-2017

 

Berichtenarchief