7 subsidies voor personeel

De meeste klanten van Thoracc Adviseurs en Accountants hebben personeel in dienst. In onze adviesgesprekken komen geregeld loonsubsidies ter sprake.
 
Daarom hebben wij hier 7 subsidies voor u geselecteerd. (Bij de naam, die tussen haakjes in de titel staat, kan de subsidie aangevraagd worden.)

1. Subsidie aanpassingen op de werkplek (UWV)
Wanneer één van uw werknemers ziek of gehandicapt is dan kunt u als werkgever een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek, een toilet of het laten installeren van een traplift.

2. Subsidie Kennis en Innovatie (SNN).
MKB-bedrijven in Drenthe, Fryslân of Groningen die tijdelijk hoogopgeleid personeel of een promovendus in dienst willen nemen of juist willen detacheren, kunnen in aanmerking komen voor de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) regeling.

3. Loondispensatie voor werknemers met een Wajong-uitkering (UWV)
Voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen (met een Wajong-uitkering) die door een arbeidshandicap minder presteren dan de andere werknemers, mag het minimumloon gehanteerd worden. Hier is sprake van loondispensatieregeling.

 

4. Subsidie praktijkleren (RVO)
Met de subsidieregeling praktijkleren kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor de begeleiding van een leerling of student. Deze regeling is ook van toepassing op een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

5. Proefplaatsing werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte (werknemer UWV)
U kunt een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een proefplaatsing aanbieden van 2 maanden, en in bepaalde gevallen van 6 maanden als u deze in dienst neemt. Het doel van de proefplaatsing is dat u de werknemer daarna een dienstbetrekking aanbiedt. Het UWV moet toestemming geven voor de proefplaatsing.
 
6. Mobiliteitsbonus voor werkgevers (werknemer UWV)
De mobiliteitsbonus is een stimulerende regeling om een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. Deze bonus is voor een periode van maximaal 3 jaar. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen.
 
7. Premievrijstelling marginale arbeid (Belastingdienst)
In de land- en tuinbouwsector ontstaan vaak piekperioden wanneer gewassen geoogst moeten worden. Wanneer u dan een uitkeringsgerechtigde kort in dienst neemt kunt u vrijstelling van de premieplicht krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de 7 subsidies?

Er zijn verschillende criteria voor de hierboven genoemde subsidies. En er zijn zelfs nog meer subsidies. Wanneer u denkt u in aanmerking te komen voor één van bovengenoemde regelingen neem dan gerust contact met ons op. En schroom niet om bij andere situaties ons hierover een vraag voor te leggen. Wij adviseren u graag!

Geplaatst op 16-06-2017

 

Berichtenarchief