MVO

Voor Thoracc Adviseurs en Accountants is het van groot belang alert te blijven op veranderingen. Wij hebben dan ook oog voor het milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Binnen ons kantoor maken we gebruik van groene stroom. Daarnaast digitaliseren wij onze dossiers. Hierdoor is ons papierverbruik sterk verminderd.

Wij zijn sponsor van: