Nieuw! Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te organiseren.

Op 1 juli 2021 treedt deze nieuwe wet in werking en moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de WBTR. Waarom? Puur omdat er een aantal incidenten zijn geweest bij organisaties. Daarbij moet u denken aan wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en/of andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur.


 

Kwaliteit van besturen

Het belangrijkste argument voor de invoering van de WBTR is om de kwaliteit van besturen te verbeteren. In de eerste plaats om bewustwording te creëren of de besluitvorming op de juiste manier plaatsvindt. Plat gezegd, dat er niet één iemand de baas is of bijvoorbeeld zonder fiattering van een andere persoon, bedragen van een bankrekening kan halen. 
 

Wat regelen om te voldoen aan de WBTR?

Alle besturen van verenigingen en stichtingen moeten zich niet alleen afvragen wat er geregeld moet worden, maar ook weten welke gevolgen de WBTR heeft voor de organisatie. Misschien is het daarna zelfs nodig om de statuten aan te passen! Uiteraard is dat afhankelijk van hoe het bestuur het toezicht op het bestuur zelf heeft ingevuld en wat er precies in de statuten is opgenomen. Let op: eventuele aanpassing in de statuten kunnen tot 5 jaar na invoering van de WBTR worden gedaan. 
 

Meer informatie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op de website wbtr.nl kunt u meer informatie vinden; waaronder een stappenplan. Ook de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een handige checklist samengesteld. Doe er uw voordeel mee!
Klanten van Thoracc kunnen bij vragen contact opnemen met de eigen relatiebeheerder.

Geplaatst op 22-06-2021

 

Berichtenarchief