Verruiming werkkostenregeling

Sinds 2015 bent u verplicht om vergoedingen richting personeel in kaart te brengen en te bepalen welke kosten onder de werkkostenregeling (WKR) vallen en welke niet. 

Vanaf 2020 mag u een hogere onbelaste vergoeding geven aan uw personeel voor bijvoorbeeld een laptop, maar ook een personeelsfeest, kerstpakket, fiets van de zaak, enzovoort.
 

Wijziging percentage werkkostenregeling

Ons allereerste artikel op de website ging over die toen net ingevoerde werkkostenregeling. Wij vertelden u destijds dat het percentage van de loonsom 1,2% bedroeg. Met ingang van 2020 is dat 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het fiscale loon. Op basis hiervan zou u 2000 euro meer beschikbaar kunnen stellen aan uw werknemer. Boven de 400.000 euro blijft overigens het percentage van 1,2% in stand. 

Vrijstelling vergoeding VOG

De vergoeding van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); ter illustratie, in onze gemeente Waadhoeke betaalt u hier 41,35 euro voor, is vanaf 2020 vrijgesteld. Vanaf 2015 tot 2019 ging die vergoeding ten koste van de vrije ruimte. 

Foto: Pixabay
 

Administratieve gevolgen

De wijziging heeft gevolgen voor uw afrekeningssystematiek inzake de WKR. Wellicht kunnen we u helpen bij het inrichten van uw administratie of bij vragen over welke vergoeding onder de vrijstelling valt. De verruiming van de WKR levert vooral voor het mkb een voordeel op.

Vragen over de werkkostenregeling?

Neem gerust telefonisch contact met ons. Bel 0517-820 280 en vraag naar Douwe de Boer. Ook als het over een ander onderwerp gaat. 

Let op: de verruiming van de werkkostenregeling gaat dus in per 1 januari 2020.

Geplaatst op 14-03-2019

 

Berichtenarchief