VAR afgeschaft. Pruts niet met modelovereenkomsten!

Heeft u een zelfstandige professional (ZZP’er) ingehuurd voor een klus of dienst? Bent u van mening dat de Wet Deregulering Arbeidsovereenkomsten (DBA) u verplicht tot het aangaan van een modelovereenkomst? Pruts er niet mee!
 
Een modelovereenkomst is namelijk niet verplicht, net zoals het overleggen van een VAR-verklaring dat eerder ook niet was. Een modelovereenkomst biedt uiteraard wel zekerheid over de arbeidsrelatie en is in het leven geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Wij verhelderen graag of u wel of niet van een zelfstandige een modelovereenkomst mag verlangen.
 

Voorbeeld van inhuren van een zelfstandige

U kunt als MKB’er gewoon ZZP’ers blijven inhuren voor werkzaamheden die binnen uw bedrijf niet door andere werknemers in loondienst worden uitgevoerd. Voor een zelfstandige die meerdere opdrachtgevers heeft, een eigen gezicht (bedrijfspresentatie) en niet onder uw gezag valt hoeft u in principe niet om een modelovereenkomst te vragen.


Foto Pixabay

Arbeidsrelatie of –verhouding?

Wilt u zekerheid, om te voorkomen dat u achteraf nog loonheffing moet betalen over de ingehuurde zelfstandige, dan kunt u met elkaar afspreken, in een e-mail of opdrachtbevestiging, volgens welk modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.
Als u denkt dat er sprake is van een arbeidsrelatie - die gelijk is aan die van de medewerkers die u in loondienst heeft – dan is het wellicht goed om vooraf een oordeel te vragen bij de Belastingdienst of loonheffing wel of niet van toepassing is.
In het implementatiejaar (1 mei 2016 tot 1 mei 2017) geldt namelijk een inspanningsverplichting. U dient als opdrachtgever samen met de opdrachtnemer de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. (Bron: Belastingdienst, 19 februari 2016).
 

Mogelijke gevolgen voor opdrachtgever

Kwamen de nadelige gevolgen van handhaving eerder bij de ZZP’er terecht, dat is met deze nieuwe wet niet meer het geval. Als bij controle blijkt dat er toch sprake is van een schijnconstructie dan kan de opdrachtgever te maken krijgen met een naheffing.
 

Twijfels of vragen over DBA of voorheen de VAR?

Wij van Thoracc adviseren u graag. Bel: 0517- 820 280 of stuur een mail naar: info@thoracc.frl.

Meer artikelen lezen? Ga naar: www.thoracc.frl/nieuws

Geplaatst op 11-03-2016

 

Berichtenarchief