Twijfels over de VAR?

Heeft u in het najaar van 2014 een brief ontvangen van de belastingdienst waarin stond dat u geen nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hoefde aan te vragen voor 2015?
 
Dat hoeft inderdaad niet wanneer de VAR van 2014 nog helemaal klopt. Zijn uw werkzaamheden echter veranderd of gaat u meer uren werken voor een klant dan is het wel degelijk nodig!

 
Stand van zaken
De nieuwe wet Beschikking geen loonheffingen (BGL) is uitgesteld en daarom zitten we nu in een overgangsregeling. Dit voorjaar wordt de uitslag verwacht van een breed maatschappelijk onderzoek naar het ondernemersbegrip. Verwachting is wel dat naar aanleiding van dit rapport de regelingen voor ZZP’ers gaat veranderen, zeker op fiscaal gebied.

VAR_Thoracc_Dronrijp
Foto http://lyt.sr/i0hfd

Twijfels over de VAR?

Het is niet verplicht om een VAR aan te vragen. Wel kunnen opdrachtgevers erom vragen. Vraagt u zich het volgende af:
- Moet ik nog een nieuwe VAR aanvragen voor 2015?
- Heb ik sowieso een VAR nodig?
- Welke VAR heb ik dan nodig?
 
Wij beantwoorden die vragen graag helder en in klare taal. Bel met 0517- 820 280 en vraag naar Douwe de Boer voor een advies op maat.

Geplaatst op 12-02-2015

 

Berichtenarchief