Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Nog een regeling? Inderdaad! De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) helpt huishoudens die door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer kunnen betalen. De verslechterde financiële situatie moet zijn ontstaan door het coronavirus.
 
De nieuwe regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en bereiden gemeenten op dit moment voor. Bij sommige gemeenten (bijvoorbeeld Leeuwarden) is de TONK-regeling al aan te vragen. Goed om te melden is dat de TONK met terugwerkende kracht gaat gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Geen of niet genoeg inkomen?

Heeft u geen inkomen of een grote terugval in uw inkomen sinds de coronacrisis en bieden andere regelingen niet of onvoldoende steun om uw noodzakelijk woonkosten te kunnen voldoen? Dan is deze regeling misschien iets voor u. In ieder geval is de regeling bedoeld voor:
  • werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering,
  • zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen een terugval hebben van inkomsten,
  • inwoners of ondernemers die in 2020 een (WW, bijstand)-uitkering ontvingen vanwege de coronacrisis, maar voor wie de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de woonlasten te betalen.

Wat wordt bedoeld met woonkosten?

Bij woonkosten moet u bijvoorbeeld denken aan huur of hypotheek, kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. 

Inkomsten die niet meetellen
Inkomsten die niet meetellen voor TONK zijn de waarde van uw woning en het vermogen in uw onderneming. Verder tellen de bedragen die u mogelijk heeft ontvangen via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de NOW (Tegemoetkoming in loonkosten) niet mee. Ook als u TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) ontvangt kunt u in aanmerking komen. TONK is bedoeld als een aanvulling.
 

Gemeenten voeren regeling TONK uit

Aangezien gemeenten de TONK-regeling uitvoeren en daar zelf beleid op mogen maken kunnen wij de voorwaarden niet beschrijven. De gemeente mag zelf de aanvullende voorwaarden bepalen op wat de Rijksoverheid heeft aangereikt. Niet alleen is uw persoonlijke situatie bepalend, maar daarnaast kan iedere gemeente dus zelf de hoogte van uw TONK-uitkering vaststellen. En ook bepalen of u de uitkering mag houden of dat het wordt aangemerkt als een lening. Concreet betekent dit dus ook dat uw collega-ondernemer in een andere gemeente wel of niet in aanmerking komt voor de regeling of meer of minder ondersteuning kan krijgen, hoewel de situatie vergelijkbaar is. 

Wanneer TONK aanvragen?

De verwachting is dat de regeling vanaf medio maart 2021 aan te vragen is bij iedere gemeente.
 
Vragen?
Heeft u vragen over dit artikel of hulp nodig als ondernemer. Neem dan gerust contact op met ons kantoor en vraag naar Froukje van der Schaar.

Handige links

Geplaatst op 11-03-2021

 

Berichtenarchief