Meldingsplicht onderhandse lening

Heeft u een lening voor uw woning afgesloten via een niet-bancaire instelling, ook wel onderhandse lening genoemd, dan dient u dit per 1 januari 2013 op te geven bij de Belastingdienst. Met deze meldingsplicht blijft u aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek.

Foto: http://bit.ly/1PKe5M0

Een lening voor uw eigen woning via een niet-bancaire instelling houdt in dat u uw lening voor uw woning bijvoorbeeld heeft afgesloten bij uw familie of vrienden, via uw eigen BV of bij een buitenlandse bank. Om aan de meldingsplicht van de lening voor uw eigen woning te voldoen, kunt u gebruik maken van het formulier op de site van de Belastingdienst.

Termijn meldingsplicht onderhandse lening

Heeft u dit jaar een dergelijke lening afgesloten, dan dient u dit uiterlijk door te geven bij uw aangifte 2015, maar niet later dan 31 december 2016. Wijzigingen moeten uiterlijk binnen een maand na het kalenderjaar waarin de wijziging plaatsvond, worden ingediend bij de Belastingdienst. Hierbij moet u denken aan het wijzigen van het rentepercentage, de looptijd of de wijze van aflossing.

Loop uw hypotheekrente niet mis

Vergeet niet tijdig aan de meldingsplicht te voldoen. Te laat, onvolledig of onjuist ingediende meldingen worden niet meer behandeld. Dit betekent dat u over het betreffende jaar geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek. Er is geen mogelijkheid meer dit te herstellen.

Bent u om wat voor reden dan ook te laat met de melding, dan kunt u alsnog binnen een maand na afloop van het volgende kalenderjaar de gegevens van uw lening zoals voorgeschreven, bij de Belastingdienst indienen. Hiermee maakt u aanspraak op de renteaftrek over volgende aangiftejaren.

Meer weten over de meldingsplicht? Neem gerust contact met ons op.

Geplaatst op 16-11-2015

 

Berichtenarchief