Dividenduitkering in 2018 of 2019? Doen!

Zoals aangegeven in ons vorig bericht heeft het kabinet aangekondigd dat de vennootschapsbelasting stapsgewijs naar beneden gaat en de aanmerkelijkbelangheffing vanaf 2020 omhoog.
 

Aanmerkelijkbelangheffing

Het tarief in box 2 voor inkomstenbelasting bedraagt op dit moment 25%. In 2020 gaat dit naar 26,25 en in 2021 naar 26,90 procent. Een dividenduitkering in 2019 is dus veel goedkoper dan in 2020. Ter illustratie: bij een dividend van 100.000 euro bespaart u 1.250 euro en ten opzichte van 2021 zelfs 1.900 euro.   
 
Vandaar ons advies om in 2019 of eerder dividend uit te keren!


Foto: Pixabay
 

Vennootschapsbelasting

Wij van Thoracc zijn heel benieuwd of verlaging van de vennootschapsbelasting, nu nog 20%, nog van invloed is op buitenlandse investeerders om zich in Nederland te vestigen.
 
In ieder geval profiteren we als MBK van de tariefsverlaging die al in 2019 ingaat. Zo betaalt u in 2019, aangaande schijf 1 (< 200.000 euro) 19 procent belasting over de winst. In 2020 respectievelijk 17,5 en in 2020 nog maar 16 procent.
 
Het winstbedrag na belasting wordt hoger ten opzichte van 2018, bij een gelijkwaardige winst. Er is in 2019 dan ook meer dividend uit te keren.
 

Meer advies?

Mocht u willen sparren over de te maken strategische keuzes op dit gebied of in het algemeen? Bel dan gerust met Douwe de Boer, adviseur en accountant.

Geplaatst op 11-10-2018

 

Berichtenarchief