Compensatie transitievergoeding?

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. En ook voor werknemers die langdurig ziek zijn!
 

Compensatieregeling

Voor u als werkgever is er een compensatieregeling in het leven geroepen, ofwel de “Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers”. De wet is op 20 juli 2018 gepubliceerd.
 
De compensatieregeling geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald (dus vanaf 1 juli 2015). In die gevallen moet de compensatie tussen 1 april en 1 oktober 2020 bij het UWV zijn aangevraagd. De compensatie wordt uiteindelijk betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). 

Documentatie of dossier

Het mag duidelijk zijn dat je als werkgever moet kunnen aantonen dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald. Daarnaast is de arbeidsovereenkomst opgezegd, ontbonden, niet verlengd of beëindigd met wederzijds goedvinden. Allicht moet u deze stukken (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was) overleggen bij de aanvraag.

Tip

Check in uw organisatie of de compensatieregeling van toepassing is en begin direct met het verzamelen van alle documenten die u nodig heeft op het moment dat u de aanvraag kunt doen.

Vragen over de compensatieregeling voor werkgevers? Neem gerust contact met ons op!
 

Geplaatst op 07-09-2018

 

Berichtenarchief