Boeteoplegging bij het niet hebben van een RI&E


Stappen op trap
"Ik weet niet wat er precies misging, maar daar lag ik zomaar onderaan de trap. Gelukkig slechts twee hechtingen en wat blauwe plekken, dus het valt mee!”

Gelukkig voor deze persoon, gebeurde dit ongelukje thuis en niet op het werk. Want stel dat er hulpdiensten aan te pas waren gekomen en ook de arbeidsinspectie opgeroepen was. Niet alleen dan is het zaak om een getoetste RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) met geactualiseerd Plan van Aanpak (PVA) op de plank te hebben liggen, maar ook op momenten dat er niets aan de hand is. Ofwel, het is een verplichting voor bedrijven met personeel! 
 

Boeteoplegging

Als adviseurs en accountantskantoor schrijven we geregeld over wettelijke vereisten, of wijzigingen daarin, die nodig zijn voor bedrijven met betaald personeel. Dit doen we om te voorkomen dat u onnodig een boete opgelegd krijgt voor het niet hebben van bijvoorbeeld een goede verzuimbegeleiding. 
Deze keer waarschuwen we voor de boeteoplegging van het niet hebben van een RI&E en bijbehorend PVA. Daarnaast willen we u attenderen op het feit dat er sinds de zomer intensievere controles door de Inspectie SZW worden uitgevoerd.

Ik zorg toch goed voor mijn personeel?

Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat u goed zorgt voor uw personeel en er alles aan doet om ziekte danwel ongelukken te voorkomen. Maar ‘een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje’. We weten allemaal dat door een kleine fout gemakkelijk een naar ongelijk kan gebeuren. Naast persoonlijk letsel en de vervelende situatie kan in dit geval de opgelegde boete behoorlijk pijnlijk zijn! 

Hoogte van de boete

De boeteoplegging bestond overigens al, maar het boetebedrag is dit jaar met 150% verhoogd. Ter illustratie, voor een bedrijf met 500 of meer medewerkers was de hoogte van de boete eerder 3000 euro. Nu is de boeteoplegging 4500 euro. Ook voor een klein bedrijf met minder dan 5 medewerkers is de boete verhoogd, van 300 naar 450 euro. Fors is de verhoging van de boete voor het niet hebben van een PVA. Was die eerder 750 euro, tegenwoordig is die 3000 euro en wordt onmiddellijk opgelegd. Waarschuwingen volgen alleen nog bij een tekortkoming in de RI&E of PVA. 

Voorkomen van boeteoplegging?

Ons advies is om het RI&E met PVA vandaag nog aandacht te geven! Voorkomen is ook op dit gebied beter dan genezen! Hulp nodig? Wij adviseren u graag! Neem contact op met uw relatiebeheerder bij Thoracc Adviseurs en Accountants.

Foto: Pixabay.

Geplaatst op 04-11-2019

 

Berichtenarchief