Bijzonder uitstel van betaling gekregen?

Halverwege de maand juni informeerden wij u over het “Aanvragen (verlenging) bijzonder uitstel van betaling”. Een regeling die bestemd is voor ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Het aanvragen van uitstel is overigens nog steeds mogelijk (tot 1 oktober 2020).

Bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan is het goed om te weten aan welke 3 voorwaarden u zich moet houden en de 3 redenen die de Belastingdienst hanteert voor het intrekken van het uitstel.
 
 
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay


Bij de aanvraag verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor (of verlenging van) bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
 

De 3 voorwaarden waar u zich aan moet houden zijn: 

 1. uw onderneming mag geen eigen aandelen inkopen, geen dividenden uitkeren, en aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen over het jaar 2020. Uitgesloten zijn daarbij uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten.
 2. dat u wel en op tijd uw aangiften blijft doen. Het bijzonder uitstel van betaling geldt automatisch voor naheffingsaanslagen of alle aanslagen die na de toekenning worden opgelegd. Maar dat betekent dus niet dat u geen aangifte meer hoeft te doen.
 3. dat wanneer uw liquiditeitspositie daarvoor ruimte biedt, u de belastingaangiften betaalt of aflossingen doet op de belastingschuld. 
De regeling heeft een tijdelijk karakter en daarom wil de Belastingdienst, zodra de beperkingen opgeheven worden, met u in overleg om een passende betalingsregeling te treffen. Het uitstel wordt daarna ingetrokken. 
 

3 redenen intrekken uitstel

Het ‘Bijzonder uitstel van betalingen’ kan de Belastingdienst ook intrekken wanneer
 1. de Staat zich tegen (verder) uitstel verzet
 2. er evident sprake is van misbruik van de regeling
 3. of wanneer zich een situatie voordoet als:
  a. niet aan de voorwaarden wordt voldaan waaronder het uitstel is verleend;
  b. tijdens de looptijd van het uitstel blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt;
  c. de aanleiding tot uitstel van betaling is weggevallen;
  d. de financiële omstandigheden van de belastingschuldige zodanig veranderen of zijn veranderd dat het naar het oordeel van de ontvanger onjuist is het uitstel te continueren;
  e. de medewerking van de verzoeker aan de Belastingdienst naar het oordeel van de ontvanger onvoldoende is;
  f. zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 10 van de wet en de ontvanger van mening is dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld waarvoor uitstel is verleend, ernstig in gevaar komt;
  g. belastingschuldige in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend of hij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. 
‚ÄčAlles onder punt 3 is overgenomen uit artikel 25.1.4 Leidraad Invordering 2008. Geldend van 01-07-2020 t/m heden. (Bron: Wetten overheid, online 12 augustus 2020.)

Vragen over de 3 voorwaarden of redenen?  

Heeft u vragen over de voorwaarden bij de regeling ‘Bijzonder uitstel van betaling’ of wenst u hulp bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met ons kantoor en vraag naar Tanja Helmans.

Geplaatst op 13-08-2020

 

Berichtenarchief